Kivehető és rögzített fogpótlások

- kivehető

 • teljes fogpótlás
 • kapcsos fogpótlás
 • kombinált fogpótlás
  • teleszkópos fogpótlás
  • csúsztatós fogpótlás
 • kivehető fogpótlás rögzítése implantátumokkal

- rögzített

 • fémkerámia fogpótlás
 • fémmentes kerámia fogpótlás
  • préskerámia
  • cirkónium-oxid korona
  • csiszolás nélküli hidak

Kivehető fogpótlások

Nagymértékű foghiány esetén, amikor nem áll rendelkezésre elegendő számú pillérfog a rögzített fogpótlás elhorgonyzásához, kivehető fogsor készítése javallot alternatív megoldásként.

Típusai:

 • elhorgonyzás nélküli teljes kivehető fogpótlás
 • kapcsos fémvázas kivehető fogpótlás
 • csúsztatós fogpótlás
 • teleszkópos fogpótlás

Teljes kivehtő pótlások

Teljes kivehető fogpótlásTotális fogatlanság esetén, amikor anyagi vagy egyéb okokból kifolyólag nem kivitelezhető a fogbeültetés, válik indokolttá a készítése. A felső állcsontnál a nyálkahártya és a pótlás szájpadlás része között kialakuló vákumhatás, míg az alsóknál a gravitáció tartja helyben a fogművet. Viselése az első időkben kényelmetlenséget okozhat ami később megszűnik. Sajnos az állcsontgerinc folyamatos leépülése miatt a teljes lemezes fogsor 1 - 2 évenkénti alábélelése, 5 - 7 évenkénti cseréje szükségessé válik.


Kapcsos kivehető fogpótlások

Kapcsos kivehető fogpótlásokRészleges foghiány esetén amennyiben azok száma és elhelyezkedése nem teszi lehetővé rögzített pótlás készítését, kapcsos kivehető fogsor jelenthet megoldást a problémára. Ilyenkor a fémből megöntött alaplemezt kapcsok rögzítik a megmaradt fogakhoz. Sokkal stabilabban illeszkedik a szájban mint a teljes kivehető fogpótlások, viszont a kapocs miatt ami gyakran látszik, különösen ha az a frontrégióban van, esztétikailag nem túl előnyös viselője számára. A fog amelyhez a fogsor rögzül idővel károsodhat, mivel a kapocs kikoptatja annak szövetét.


Kombinált fogpótlások

Teleszkópos fogpótlás

Teleszkópos fogpótlásHHa a megtartott fogak száma csupán 2 - 3 és azok stabilitása sem százszázalékos, teleszkópos fogpótlás készítését javasoljuk. A lecsiszolt maradék pár fogat fémkoronával borítjuk amit cementtel rögzítünk a csonkokhoz. Ezt nevezzük primer koronáknak. A kivehető rész belvilágában, a primer koronáknak megfelelően, azok negatív mása található. Ezek a szekunder koronák. A fogsor szájba való behelyezésekor a primer és szekunder koronák egymásba csúsznak és a köztük ható súrlódási erőknek köszönhetően, a fogsor kiválóan rögzül a szájban. A teleszkópkoronák fémből készülnek, lehetőség szerint aranyból, mert ezek tartóssága és precizitása a legjobb. Mivel a fogsort rögzítő elemek nem látszanak, esztétikailag sokkal előnyösebbek a kapcsos kivehető pótlásoknál. Ha a fogsort rögzítő valamelyik korona elvesztésre kerülne, nem szükséges új pótlást készíteni, elég csupán az eltávolított fog helyét műanyaggal feltölteni, majd ezt követően a protézis továbbra is hordható a megmaradt fogakkal.


Csúsztatós fogpótlás

Csúsztatós fogpótlásFrontfogak megléte, illetve az oldalsó, őrlő fogak hiánya esetén javallott a készítése. A fogsor ötvözi a rögzített és a kivehető pótlások előnyös tulajdonságait. A meglévő fogakat híddal foglaljuk merev egységbe. A két szélső pillérfoghoz csúsztatók rögzülnek, melyek a kivehető rész belvilágában kialakított kis vályúkba csúsznak bele, a fogsor szájba helyezését követően. Mivel a rögzítő elemek rejtve vannak, esztétikailag sokkal előnyösebbek a kapcsos kivehető fogsoroknál, emellett igen stabilak, ki - be helyezésük során nem károsodik a fogzománc.


Kivehető fogpótlás rögzítése implantátumokkal

Teljes foghiány esetén különösen az alsó fogsoroknál, még a legjobb fogorvosi és fogtechnikai háttér mellett sem lehet stabilan rögzülő pótlást készíteni. Ennek oka, hogy a patkó alakú alsó fogsor és a nyálkahártya között nem alakul ki vákumhatás. Az ilyen típusú fogsorokat csupán a szájüreg izomzata, illetve a gravitáció tartja helyben. A problémára az implantátumok jelenthetnek megoldást.

Felső állcsont esetében négy míg az alsóknál kettő darab implantátummal stabilizálható a protézis. Az alsó fogsorokat gömbretenciókkal ellátott műgyökérbe csavarozható felépítmények, míg a felsőket stéggel összekötött implantátumok rögzítik. Nagy előnye az ilyen típusú fogműveknek amellett, hogy remek stabilitást biztosítanak viselőjének, az hogy sokkal költségkímélőbbek mint a teljesen rögzített pótlások.


Rögzített fogpótlások

Rögzített fogpótlásokHa a fog már annyira destruálódott, hogy azt töméssel nem lehet helyreállítani, illetve ha a hiányzó fogakat rögzített fogpótlással szeretnénk pótolni, akkor koronát, illetve hidat készítünk. A korona teljes mértékben beborítja a fog látható részét és cementtel rögzül a csonkhoz. A hidak, koronák lehetnek hagyományos fémkerámia restaurációk, illetve fémmentes kerámia pótlások.

A fogak előkészítése történhet hagyományos, illetve vállas preparálással.

A hagyományos csiszolás kevesebb foganyagveszteséggel jár, viszont nem teremt elegendő helyet a korona vastagságának, ennek következtében a csonk és a korona között szintkülönbség alakul ki. Ez kedvez a lepedékképződésnek, hosszú távon ínygyulladáshoz majd ínyvisszahúzódáshoz vezethet. Évek múltán szürke szegély jelenik meg a fog nyakánál. A fogpótlás nehezen tisztítható és az állandó gyulladás miatt kellemetlen szájszaggal jár.

Vállas preparálásVállas preparálás során a készítendő korona vastagságának megfelelően az íny széle mentén, egy kis peremet sűlyesztünk a fog anyagába, ezáltal biztosítva a folytonosságot a fog és a koronaszéle között. Ezzel a módszerrel nagyobb ugyan a foganyag veszteség, viszont sokkal könnyebb a tisztíthatóság, nincs gyulladt íny, évek múltán sem lép fel fogágypusztulás. A vállas preparálás megnöveli a fogpótlás élettartamát, viszont bonyolultabb és költségesebb fogtechnikai munkálatokat igényel.


Fémkerámia korona

A fogpótlás szilárdságát, stabilitását a fémváz adja. Erre égetik rá a későbbiek során a porcelánt mint leplezőanyagot. A kerámiát tetszőlegesen lehet színezni, azonban a tökéletes esztétikai összhatáshoz legalább olyan fontos a fényáteresztő és fényvisszaverő képesség mint a környező fogakkal megegyező színválasztás, és mivel a fémváz nem engedi át a fényt, a fémkerámiából készült restaurációk esztétikai megjelenésükben messze alulmaradnak a fémmentes fogpótlásokétól. A váz anyaga készülhet kobalt - króm, arany - platina, ezüst - palládium ötvözetből, illetve ötvözetlen arany vagy titánból. Léteznek nikkeltartalmú ötvözetből készülő fémvázak is, azonban ezek allergizáló hatása miatt, használatuk egyre inkább háttérbe szorul.


Fémmentes rögzített pótlások

Anyagukat tekintve készülhetnek cirkónium dioxidból, vagy préskerámiából. Fényáteresztő képességük megegyezik a természetes fogakéval, megjelenésükben ettől lesznek természetesek és élethűek.


Préskerámia

A préskerámia napjaink egyik legesztétikusabb fogpótlása. Hátránya, hogy törékenyebb mint a fémkerámiából készülő koronák mivel a pótlás teljes mértékben kerámiából áll, nincs fémváz ami biztosítaná a mechanikai erőkkel szembeni ellenállást. Nagyobb fesztávolságú hidak készítésére alkalmatlan, elsősorban frontrégióban, szóló koronáknál javallott az alkalmazásuk.


Cirkónium dioxid korona

Cirkónium dioxid koronaA magas esztétikai követelmények, valamint a fémmentes nem allergizáló fogpótlások iránti megnövekedett igény miatt, a cirkónium dioxid alapú fogászati anyagok mind inkább háttérbe szorítják a hagyományos fémkerámia hidak és koronák használatát.

A legszembetűnőbb különbség a cirkon alapú és a fémváz alapú koronák között az, hogy amíg az utóbbi fémből készül és szürke színű addig a cirkónium váz fémmentes és hófehér. A váz kialakítása számitógép vezérelte CAD-CAM tervező és kivitelező rendszerrel történik, ennek köszönhetően emberi kéz által mintázott koronákhoz képest, sokkal pontosabb fogpótlásokat lehet készíteni.


Cad Cam technológia

A fog cirkon koronához való előkészítése helyi érzéstelenítésben történik, melynek során vállas preparálást alkalmazunk. A csiszolást követően lenyomatot veszünk a csonkokról. Ez alapján a fogtechnikus gipszből elkészíti a preparált fogak pontos mását. A gipszmintát egy háromdimenziós lézer letapogató gép digitalizálja majd a számítógépbe táplált adatok segítségével elkészül a fogpótlás virtuális képe. Ezt követően különböző komputer által vezérelt precíziós megmunkálógépek, emberi kéz érintése nélkül kifrézelik a cirkónium-dioxid vázat. A megmunkálás olyan preciz, hogy a hibalehetőségek előfordulása teljes mértékben ki vannak zárva. A lenyomatról készített mintához képest max. 10 mikron (0,01 mm) lehet az eltérés. A robotok által kifaragott fogpótlások váza 5 mikron pontosságú (Egy átlagos, jól sikerült hagyományos fém-kerámiai korona széli záródása 50-80 mikronos nagyságrendű).


A cirkon kerámia fogpótlások előnyei

Émmentességéből adódóan esztétikailag kifogástalan. A váz színe teljes mértékben a fog színéhez igazítható. Igen magas a hajlítással szembeni ellenállása, ennek következtében a hagyományos fémkerámia fogpótlásoknál hosszabb fesztávok áthidalására is alkalmas. Kiváló fizikai tulajdonságai révén már a 0.4 mm vastagságú cirkon váz is igen nagy mechanikai ellenálló képességgel rendelkezik, ezáltal a fog előkészítése a koronához sokkal kisebb fog anyag veszteséggel jár mint a hagyományos fémkerámia esetében. A csontszínű alapon sokkal szebben, természetesebben mutat a porcelán leplezés, másrészt hosszú távon sem színezi el az ínyt szürkére. Fényáteresztő tulajdonságának köszönhetően a végeredmény csillogó, üvegszerű, a fog transzparenciájával megegyező korona. A fehér váznak köszönhetően sokkal vékonyabb porcelán leplezőrétegre van szükség a megfelelő színárnyalat eléréséhez, így az apró fogak élethű esztétikus pótlása sem ütközik akadályokba. Fémmentességéből fakadóan nem válthat ki allergiás reakciót, nincs fémes ízérzet a szájban. Hővezető képessége sokkal gyengébb mint a fémkerámia koronáké, ezáltal a hőmérsékleti ingadozások sokkal kevésbé érintik érzékenyen a fogat. A fogászatban használatos más fémekkel való kölcsönhatása teljes mértékben kizárható, így a szájban nem alakulhat ki galvanizmus, melyhez gyakran társul fémes, savanyú, csípő érzéssel párosuló szájíz.


Röntgen sugár áttetszőség

FémkerámiaCirkon vázas koronaA cirkónium dioxid azon ritka fogászatban használatos anyagok egyike, amely átengedi a röntgensugarakat, ezáltal lehetőség van a fogpótlás alatt az esetleges kezdeti szuvasodások diagnosztizálására a korona eltávolítása nélkül. Élethű és természetes esztétikai megjelenésük annak köszönhető, hogy fémmentesek, így fényáteresztő képességük szinte azonos a természetes fogakéval. A fémkerámia pótlásokban a fény terjedése a fémváz miatt nem akadálytalan, emiatt azok sokkal élettelenebbek. Színük fényben a gondos színválasztás ellenére is, tömör és mattszerű lehet a természetes fogakéhoz képest.


Mi a cirkónium-dioxid?

A cirkónium-dioxid a cirkónium elem oxigénnel alkotott vegyülete. Nagyon szilárd még az acélnál is keményebb anyag. Nincs allergizáló tulajdonsága, teljes mértékben szövetbarát, nem vált ki gyulladásos reakciót a koronák, illetve hidak mentén az ínyben, megfelel a legszigorúbb implantológiai követelményeknek is.

A Cirkónium már számos esetben bizonyított. Használták csípőízület gömbfejeként, űrsiklónál hőpajzsként, sportautóknál féktárcsának. A cirkónium esztétikus és szövetbarát megoldás! 20 éve alkalmazzák a gyógyászatban, mivel az emberi szervezet tökéletesen elfogadja.


Csiszolás nélküli hidak

Csiszolás nélküli hidakA hagyományos fogorvosi gyakorlatban már egy fog hiányát is, legtöbbször a szomszédos fogak lecsiszolásával, híddal pótolják. Ezek gyakran egészséges ép vagy alig tömött fogak. A mai modern anyagoknak és technológiáknak köszönhetően, lehetőség van szóló foghiányok csiszolás nélküli pótlására is. Ilyenkor a foghiányt határoló fogakba kis kazettaszerű üregeket preparálunk, majd ezekbe pontosan illeszkedő inlayekkel horgonyozzuk el a pótlandó fogat. Ezzel a módszerrel sokkal kisebb a foganyagveszteség, ugyanis a hiányt határoló fogak koronához való lecsiszolása szükségtelenné válik. Kettőnél nagyobb foghiány áthidalására az eljárás nem alkalmazható.